Nejčastější dotazy zákazníků - odpovědi, doporučení ......

Je třeba odborná montáž?

Takřka všechny komponenty jsou napájeny bezpečným napětím 12V DC a tudíž je možná jejich montáž svépomocí, protože nehrozí nebezpečí úrazu el. proudem. Jediným důležitým bodem je tak volba napájecího zdroje – pokud použijete zásuvkový zdroj (zdroj vybavený pevným přívodem se zásuvkovou vidlicí), tak ani tuto činnost nemusí provádět kvalifikovaný technik. Pokud ale bude použit zdroj většího výkonu, který je již většinou v průmyslovém provedení, je třeba zajistit jeho připojení osobou s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Jak vybrat vhodnou řídící jednotku?

Pokud máte zájem o velmi jednoduché a levné řešení automatizace osvětlení schodiště, doporučujeme použití PIR senzorů s časovači na začátku a konci schodiště. V případě požadavku na komfortnější funkce je již třeba vybírat z nabídky řídících jednotek, obecně platí úměra mezi cenou a funkcemi řídících jednotek – vyšší cena = více funkcí.

Jak vybrat vhodný typ senzorů?

Výběr vhodného typu senzoru záleží na konstrukčním provedení schodiště. Pro otevřená schodiště umístěná v prostoru je ideální PIR čidlo umístěné pod prvním nášlapem schodiště. Stejně tak je možné využít kapacitní spínání na prvním a posledním schodu.  Pro schodiště s alespoň jednou přilehlou stěnou je výhodné použití PIR reflexního čidla, pro schodiště mezi stěnami může být použita IR brána. V obou posledních případech je také možné použít PIR čidlo s konstrukčním omezením úhlu záběru.  K dispozici jsou také tlakové senzory vhodné pro dřevem obložené betonové konstrukce schodišť. Senzory je monžné kombinovat  - k jedné jednotce je možné připojit dva druhy senzorů nebo senzor + tlačítko.

Jaký výkonné LED pásky použít na schodiště?

Doporučujeme používat omezený výkon LED pásků či svítidel. Snaha o výkonné osvětlení se často stává kontraproduktivní, protože u výkonných pásků dochází k neúměrnému odrazu světla od schodnic (zejména u leskle lakovaných dřevěných schodišť) a k oslňování uživatelů.  Ideální je použití LED pásku s nejnižším výkonem 4,8W/m a nejlépe jen v středové části schodnice (např.20cm). Takováto délka pásku poskytne osvětlení ekvivalentní žárovce cca 8W na každý schod a celkově tak na schodišti o 16 stupních ekvivalent 120W. Takovéto osvětlení je pro bezpečný pohyb na schodišti plně dostačující. Možné je použití LED pásku po celé délce nášlapu a omezení výkonu předřazeným rezistorem nebo regulací výkonu přímo v řídící jednotce (platí pouze pro vybrané řídící jednotky).

Proč a jak připojit čidla denního světla?

Čidla denního osvětlení umožnují kompletní vypnutí napájení či blokování senzorů. Jednak nebude docházet k nechtěnému spínání u schodišť osvětlovaných denním světlem a zároveň nebude napájecí zdroj a řídící elektronika v trvalém provozu (úspora energie, prodloužení životnosti….). Čidla se připojují do napájecích obvodů zdrojů nebo v případě vybraných jednotek na příslušný kontakt jako blokace senzorů.

Proč a jak připojit časové spínače?

Časové spínače částečně nahrazují čidla denního světla (zejména v případě použití hodin s astronomickým programem). Opět umožňují vypnutí napájení přes den nebo naopak trvalé osvětlení v době intenzívního využívání schodiště.

Kam instalovat řídící jednotku?

Ideálním místem pro instalaci řídících jednotek je co nejblíže schodiště – např. v přilehlé stěně pod schodištěm, v případě schodiště mezi zdmi je možné umístit jednotku do dutiny pod schodištěm a podobně. Technicky však nic nebrání ani vzdálenější instalaci s umístěním v centrálním rozvaděči, jen je třeba pamatovat na kompletní kabelové propojení se schodištěm (kabely k čidlům, kabely k jednotlivým schodům).

Jaké kabely připravit pro připojení LED pásků?

Z hlediska výkonu a proudového zatížení kabelů většinou plně postačí průřez 0,5mm2 v dvojžilovém provedení.  V případě podomítkové instalace kabeláže je třeba využít instalační trubky s protaženými vodiči nebo standardní kabely určené k instalaci pod omítku.

Je možné aktivovat trvalé svícení (mód „úklid“)?

U vybraných jednotek je možné připojit externí spínač, který aktivuje trvalé osvětlení. Příkladem je jednotka NOWOSTER 11-20LCD.

Jaké je záruka a jak je zjišťován servis řídících jednotek?

Ke všem dodávaným komponentům je zajištěn plný záruční servis se standardní zárukou 24 měsíců.

Jaké jsou termíny dodání?

Základní modely řídících jednotek  a čidel jsou běžně skladem, může se však nastat situace, kdy jsou z důvodu zvýšené poptávky zásoby vyčerpány.  V takovém případě jsou objednávky vykrývány během 7 - 10 dnů. Zdroje, LED pásky a profily jsou většinou skladem k okamžitému odběru. Svítidla LEDIX jsou dodávána na objednávku, termíny závisí na dostupnosti u výrobce.

Je možné navrhnout kompletní řešení?

V případě zájmu je možné dodat návrh kompletního zapojení určeného přesně pro poptávané určení.