LED svítidla pro osvětlení schodiště

Při návrhu osvětlení schodiště je třeba pamatovat na dvě oblasti řešení - první je normové osvětlení schodiště, které se řeší zpravidla různými přisazenými svítidly s příslušným výkonem.

Druhou oblastí řešením je instalace orientačních svítidel, která při velmi malé spotřebě zajistí orientační osvětlení - tedy dostatek světla pro bezpečný pohyb po schodišti. Pro toto řešení je vhodné instalovat do stěny (pokud je schodiště alespoň na jedné starně přilehlé ke stěně) či pod jednotlivé stupně malá LED svítidla o příkonu 1 - 2 W.  Při zabudování do stěny postačí na celé schodiště dle jeho tvaru cca 7 - 9 svítidel.  Celkový instalovaný příkon do 10W tvoří zcela zanedbatelnou část spotřeby stavby a je možné tato svítidla ponechávat v provozu po celou noc (spínané časovým spínačem). Samozřejmě je možné využít řídící jednotky pro osvětlení schodiště a docílit tak jak zajímavých efektů, tak dalších provozních úspor či komfortu obsluhy.

Hliníkové schodové hrany

Profily KLUS

 

Hliníkové profily + LED pásky

K dispozici je ucelená řada hliníkových profilů s možností montáže na stěnu schodiště, přiložení pod nášlapy nebo přímo k montáži do drážky v nášlapu.

Co se týká LED pásků, tak pro plnohodnotné osvětlení schodiště plně vyhoví pásky s výkonem 4,8W/m a to i v případě, že pásek není osazen po celé délce schodu. V případě aplikace pásku s profilem po celé délce nášlapu by postačil i pásek 2,4W/m. Tento typ pásku má však dvě zásadní nevýhody - nízký počet čipů na běžný metr se projevuje bodovým osvitem schodů a cena těchto pásků je více než dvojnásobná oproti pásků 4,8W/m. Daleko vhodnějším řešením je použití pásků 4,8W/m a jejich utlumení na požadovaný výkon předřazeným odporem v hodnotě několika Kč, nebo  použití řídící jednotky s regulací výkonu. 

 

Systém pro vestavbu osvětlení do kovových madel

Profil je připraven k montáži do kruhového kovového madla (trubka s vyfrézovanou drážkou) pomocí systémových úchytů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------